HOE STAAT DE STAD ERVOOR?

Wil je oprecht dingen verbeteren, dan moet je eerst kritisch naar jezelf durven kijken. Hoe staat de stad ervoor en wat zijn de risico’s? Een onafhankelijk bureau maakte een trendanalyse op sociale thema’s. De uitkomsten zijn naast die van vergelijkbare steden gelegd: Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam.

1. Sociale veerkracht staat onder druk

Lees meer >

2. Tweedeling in samenleving wordt groter

Lees meer >

3. Jeugd in Tilburg is relatief kwetsbaar

Lees meer >

4. Wonen vraagt extra aandacht

Lees meer >

5. Relatief slechte gezondheid Tilburgse inwoners

Lees meer >

6.   Mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Lees meer >