METHODE EN UITGANGSPUNTEN

Aan de start van dit traject is er een analyse van de stad gemaakt. Echter, cijfers zijn maar cijfers, ze zeggen niets over hoe de levens van mensen eruitzien en wat voor hen belangrijk is. Daarom heeft een raadswerkgroep (van raadsleden en wethouders) het initiatief genomen voor een serie gesprekken met Tilburgers. Die gesprekken volgden een wetenschappelijke aanpak, beproefd in de praktijk: de ‘vierde-generatie-methode’. Hiermee kun je achterhalen wat er voor alle betrokkenen werkelijk toe doet en waar kansen liggen om zaken te verbeteren. Het is een werkwijze die creativiteit, oplossingsgerichtheid en veranderingsbereidheid in gang zet. De gedachte achter deze werkwijze en de methode ervan zijn opgeschreven in de boeken Transformeren op z’n Tilburgs en Agenderen op z’n Tilburgs.

In onderstaand filmpje licht Hans Moerenhout van woningcorporatie TIWOS toe wat de werkwijze van de Agenda Sociaal 013 voor hem betekent.

Dit zijn de uitgangspunten:

De leefwereld als sturende ervaringsbron
– Waarin de mensen die het aangaat doorgronden ‘wat er echt toe doet’ en ‘waarin het verschil gemaakt moet worden’.

Gedeeld beeld als leidraad (visie en urgentie)
– Waarbij alle betrokkenen een gedeeld beeld hebben.
– Niet voor even, maar langjarig zodat er echt duurzame oplossingen ontstaan.

Leren als motor van de verandering
– Volgens een Agenda die meebeweegt met nieuwe ervaringen en inzichten.
– Zodat we kunnen leren om op andere manieren samen te werken en elkaar scherp te houden.
– Met de praktijk als leer/werkplaats.