VERDIEPING GOEDE START 2018

Een Goede Start vanuit de ogen van de professionals

Begin 2018 verdiepten we een Goede Start voor de jongsten (min 9 maanden tot 12 jaar). Tientallen zeer betrokken professionals – leerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerkers, kraamverzorgsters, verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, wijkagenten en buurtsportmedewerkers – maakten tijd vrij om hun ervaringen te delen, zorgen en wensen te uiten. Met bevlogenheid vertelden zij over hun dagelijks werk, over ‘hun’ kinderen. Over keuzes maken, je verantwoordelijk voelen, de omstandigheden waarin zij hun werk doen, en het soms o zo moeilijke loslaten. Ieder mens wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Voor kinderen is dit, aan het begin van hun leven, nog belangrijker. Ultiem zijn het de ouders die hen dit gevoel geven. In de praktijk blijken zij lang niet altijd in staat om hun kinderen een goede en veilige start te bieden. Uit alle gesprekken kwam meer dan duidelijk naar voren: de problemen zijn groter en schrijnender dan we vaak denken.

Lees hier de gespreksanalyse