WAT WERKT 1

Dedicated teams in de buurt of op de scholen met professionals vanuit verschillende organisaties op basis van lumpsumfinanciering, met eigen werkbudget. Op basis van data (Smart Start) en de bestaande kennis over de beschermende en versterkende factoren voor de ontwikkeling van kinderen (K!NDT).

WAT WERKT 2

Herken de Toontjes!
Toontje staat voor een professional die weet wanneer die zich niet aan protocol hoeft te houden en die doet wat nodig is, die graag een stap extra willen zetten. Leg deze mensen geen strobreed in de weg, maar faciliteer ze en geef hen ook een stem!

Laat het stelsel niet stollen
Durf te veranderen, laat stelsel niet stollen, er zijn nieuwe impulsen nodig. Continue leren en doorontwikkelen.

Ontwikkel stoproutines
Zoek vooral nieuwe bloemen, maar ook, waarmee stop je dan?

WAT WERKT 3

Meest werkzame element, jongeren laten zien en voelen dat en welke talenten ze hebben. Nieuwe term talentologie, zorg voor vrijplaatsen in de buurt waar jongeren deze talenten kunnen ontwikkelen en zelfvertrouwen krijgen, hierdoor kinderen en jongeren succeservaringen geven die het vertrouwen in eigen kunnen versterken.

WAT WERKT 4

Het goed in beeld hebben van zwangere vrouwen leidt tot snel en op maat ondersteunen als dat nodig is. Samenwerken in team met verschillende disciplines levert snelheid en meer kwaliteit op.

WAT WERKT 5

Kijk wie er aan tafel moet en waarom. Soms zijn er vele partijen nodig, maar is het ook goed om met maar een aantal kernpartners meters te maken, voordat de andere partijen weer betrokken worden. Kortom, zorg voor een kernteam en voldoende slagkracht.

WAT WERKT 6

  • Geef professionals een werkbudget, om te doen wat nodig is om tempo te maken, zonder bureaucratie.
  • Stop met de inhuur van externen. We hebben zoveel kennis en creativiteit in Tilburg die we nog veel beter kunnen bundelen en laten groeien. En inzetten voor specifieke opdrachten. Dat vraagt wel om de kennisinstituten goed in ons netwerk te borgen.
  • Onze Tilburgse waarden met de kinderrechten staan boven de AVG (privacy-wet).
  • Gemeente: organiseer inkoop voor meerdere jaren, met lump-sum constructies; dit creëert ruimte voor organisaties en vermindert bureaucratie.
  • Organiseer een leercirkel.

WAT WERKT 7

  • Gebruik de schat aan data die er al is!
  • Onderzoek de mogelijkheden van het ontschotten van de financiële middelen (Lump-sum financiering) in een gezamenlijke pot geld) (gedachte-experiment) en voer het daarna ook uit voor een lange periode.
  • Werk gericht en écht domeinoverstijgend samen, met durf en lef; bouw de Dichtbij Teams verder uit, om er zo aan de voorkant eerder bij te zijn met een preventieve aanpak.
  • Alle ballen op de Reeshof, volhouden volhouden volhouden.
  • Start wijkgericht.