RELATIEF SLECHTE GEZONDHEID TILBURGSE INWONERS

Tilburgers zijn relatief ongezonder dan inwoners van een aantal vergelijkbare steden. Zij roken veel, bewegen weinig en hebben meer overgewicht dan het landelijk gemiddelde. Zo heeft 60% van de inwoners (vanaf 19 jaar) meer dan één langdurige aandoening, wat natuurlijk versterkt wordt door de vergrijzing. Dat Tilburg in verhouding veel kwetsbare jongeren en ouderen heeft, vraagt bovendien veel van de groep volwassenen die al veel werk- en zorgtaken hebben. Zie ook sociale veerkracht staat onder druk.

Terug naar Hoe staat de stad ervoor?