‘MISMATCH’ TUSSEN VRAAG EN AANBOD OP DE ARBEIDSMARKT

In Tilburg wordt veel en hard gewerkt. De werkloosheid is in het algemeen laag, maar jongeren met een lage opleiding hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Hoewel het opleidingsniveau onder het landelijk gemiddelde ligt, is het gezinsinkomen relatief hoog. Intussen neemt de vraag naar hogere opleidingsniveaus toe. We zien een ‘mismatch’ ontstaan tussen de steeds meer complexe en flexibele banen (de vraag) en aan de andere kant de veelal laagopgeleide Tilburgers (het aanbod).

Terug naar Hoe staat de stad ervoor?