DE JEUGD IN TILBURG IS RELATIEF KWETSBAAR

Met de meeste Tilburgse kinderen gaat het gelukkig goed. Toch heeft onze stad relatief veel kwetsbare jeugd. Deze jongeren hebben bijvoorbeeld problemen op school, thuis, met hun gezondheid of het vinden van werk. De jeugdscore (methode die meet hoe goed het gaat met de jongeren) in Tilburg is laag. De jeugdwerkloosheid is hoog en vooral laagopgeleide jongeren hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren dat hun opleiding niet afmaakt, is in Tilburg gemiddeld, maar dit percentage daalt in bijna alle vergelijkbare steden sneller.

Terug naar Hoe staat de stad ervoor?